Que é você pra falar mal de Madonna?

Quem é você pra falar mal da Madonna? Quem é você pra falar mal de uma diva que já é consagrada? Uma mulher que tá sentada em bilhões de dólares, uma mulher que faz negócios milionários, que tem homens jovem ao seus pés, que aos 56 anos de idade veste 38. Querida! Você manda esses vídeos do seu quarto, aonde o piso tá quebrado, aonde você dança com essa sua bunda murcha, tá entendendo? Com esse seu salto que é maior que o pé. Cê não se enxerga não, gata? Dá licença! Você envergonha a classe dos gays! Ser gay hoje é meu bem é ser chique, é ter estudo, é ser viajado, é falar outros idiomas; acorda querido, volta pra escola meu bem. Eu quero uma coisa pra você, enquanto você tá falando mal da Madonna ela tá fechando agora negócios bilionários, querida. E você? Você tá reclamando da Tim! Dá Tim que comeu seu crédito. Meu bem, eu só quero dizer uma coisa pra você, acorda honey! Dá licença, você pode falar de quem você quiser, mas de Madonna você não fale. Esse é o meu recado pra você. Beijo! :kiss:

1 curtida

¿Quién eres tú para hablar mal de Madonna? ¿Quién eres tú para hablar mal de una diva ya establecida? Una mujer que está sentada sobre miles de millones de dólares, una mujer que hace negocios millonarios, que tiene a jóvenes a sus pies, que a sus 56 años tiene 38. ¡Cariño! Mandas estos videos desde tu cuarto, donde el piso está roto, donde bailas con tu culo marchito, ¿entiendes? Con ese talón tuyo que es más grande que tu pie. ¿No puedes verte a ti misma, nena? ¡Disculpe! ¡Avergüenzas a la clase gay! Ser gay hoy significa ser chic, tener educación, viajar, hablar otros idiomas; despierta cariño, vuelve a la escuela querida. Quiero algo para ti, mientras hablas mal de Madonna, ella ahora está cerrando negocios por miles de millones de dólares, querida. ¿Y tu? ¡Te estás quejando de Tim! Dale a Tim quien se comió su crédito. Cariño, sólo quiero decirte una cosa: ¡despierta cariño! Disculpe, puede hablar de quien quiera, pero no hable de Madonna. Este es mi mensaje para ti. ¡Beso! :kiss:

despierta carino!

Ainda tenho o papel onde escrevi esse texto guardado

Clássico, queria tatuar o “acorda rãni”

oi skorpion… viadinho asqueroso
viado subterraneo
tu entrasse na minha live ontem pra me afrontar
onde eu estava interagindo e conversando com meus AMIGOS no MEU instagram
mas eu sei pq tu faz isso
chula
derrubada
cara de carranca
cu de muchila
tu faz isso pra querer ganhar ibope mulher
mas ibope tu vai ganhar eh 3 tapas na cara de novo
procure oq fazer cachorra imunda
coça safada
guenza
bandida
desclassificada
tu me aguarda
tu fosse da uma de santa, me abraçando
tirando foto comigo e fazendo video
no restaurante la na avenida
eu BOBA e INGENUA
acreditei que tu tinha mudado
tu num eh tao rica mulher??? tu num veve dizendo que o povo tem inveja de tu
agora inveja de QUEEEEE pelo amor de deus
da tua beleza é?
é desse teu corpo sexy é?
esse corpo de bruna marquezine
ô mas pfvr mulé… me poupe viado safado
ai tu vai deixar de ta tirando o povo a terreiro
logo EU
EU
que fui tão boa, um poço de bondade contigo
fui tao ingenua em acreditar nas tuas palavras… …
viadinho derrubado do cu de apito
mas pfvr mulé
inveja eu tenho é de beyonce que é rica bonita famosa
MAS UMA GRUDENTA DA CARA DE CARRANCA???
tu pode ficar rica como for, tu sempre vai ser pobre!!!

E voce? Voce ta aí reclamando da TIM! Que a Tim comeu seu credito!

Kkkkkkkkkkkk
Qual eh esse?

Who are you to talk bad about Madonna? Who are you to talk bad about an already established diva? A woman who is sitting on billions of dollars, a woman who does million-dollar deals, who has young men at her feet, who at 56 years of age is 38. Darling! You send these videos from your room, where the floor is broken, where you dance with your withered ass, do you understand? With that heel of yours that is bigger than your foot. Can’t you see yourself, babe? Excuse me! You shame the gay class! Being gay today means being chic, being educated, traveling, speaking other languages; wake up darling, go back to school my dear. I want something for you, while you’re talking bad about Madonna, she’s now closing billion-dollar deals, dear. And you? You’re complaining about Tim! Give Tim who ate his credit. Honey, I just want to say one thing to you, wake up honey! Excuse me, you can talk about whoever you want, but don’t talk about Madonna. This is my message to you. Kiss! :kiss:

マドンナのことを悪く言うあなたは何者ですか?すでに地位を確立した歌姫を悪く言うあなたは何者ですか?何十億ドルもの富を掴む女性、何百万ドルもの取引を行う女性、足元に若い男性を従える女性、56歳で38歳。ダーリン!あなたは自分の部屋から、床が壊れ、枯れたお尻で踊っているビデオを送っています、わかりますか?足よりも大きいかかとで。自分のことが見えないの、ベイビー?すみません!ゲイ階級の恥をさらすんだよ!今日、ゲイであることは、シックであること、教育を受けていること、旅行をしていること、他の言語を話すことを意味します。起きて、ダーリン、学校に戻ってください。あなたに何か欲しいのですが、あなたがマドンナのことを悪く言っている間、彼女は今数十億ドルの取引をまとめています。あなたも?ティムについて文句を言ってるのね!ティムに自分の功績をあげましょう。ハニー、一つだけ言いたいのですが、目を覚ましてください!すみません、誰のことについて話しても構いませんが、マドンナについては話さないでください。これが私からあなたへのメッセージです。キス! :キス:

imagino todo fã da madonna assim

1 curtida

o mdna87

Pwy wyt ti i siarad yn ddrwg am Madonna? Pwy ydych chi i siarad yn wael am diva sydd eisoes wedi’i sefydlu? Gwraig sy’n eistedd ar biliynau o ddoleri, menyw sy’n gwneud bargeinion miliwn o ddoleri, sydd â dynion ifanc wrth ei thraed, sydd yn 56 oed yn 38. Darling! Rydych chi’n anfon y fideos hyn o’ch ystafell, lle mae’r llawr wedi torri, lle rydych chi’n dawnsio gyda’ch asyn gwywo, ydych chi’n deall? Gyda’r sawdl honno ohonoch sy’n fwy na’ch troed. Allwch chi ddim gweld eich hun, babe? Esgusodwch fi! Rydych chi’n cywilyddio’r dosbarth hoyw! Mae bod yn hoyw heddiw yn golygu bod yn chic, cael addysg, teithio, siarad ieithoedd eraill; deffro darling, mynd yn ôl i’r ysgol fy annwyl. Rwyf eisiau rhywbeth i chi, tra eich bod yn siarad yn wael am Madonna, mae hi bellach yn cau bargeinion biliwn-doler, annwyl. A chi? Rydych chi’n cwyno am Tim! Rhowch ei glod i Tim a fwytaodd. Mêl, dwi jyst eisiau dweud un peth wrthych chi, deffro mêl! Esgusodwch fi, gallwch chi siarad am bwy bynnag rydych chi eisiau, ond peidiwch â siarad am Madonna. Dyma fy neges i chi. Cusan!

Diretamente da escola anitta de Ingles

تجلس على مليارات الدولارات، امرأة تعقد صفقات بملايين الدولارات، ولديها شباب عند قدميها، تبلغ من العمر 56 عامًا وتبلغ من العمر 38 عامًا. عزيزتي! ترسل هذه الفيديوهات من غرفتك، حيث الأرضية مكسورة، حيث ترقص بمؤخرتك الذابلة، هل تفهم؟ بكعبك الذي هو أكبر من قدمك. ألا تستطيعين رؤية نفسك يا عزيزتي؟ اعذرني! أنت تخجل فئة المثليين! أن تكون مثليًا اليوم يعني أن تكون أنيقًا، وأن تكون متعلمًا، وأن تسافر، وأن تتحدث لغات أخرى؛ استيقظي يا عزيزتي، عودي إلى المدرسة يا عزيزتي. أريد شيئًا لك، فبينما تتحدثين بالسوء عن مادونا، فهي الآن تبرم صفقات بمليارات الدولارات، يا عزيزتي. وأنت؟ أنت تشكو من تيم! أعط تيم الذي أكل رصيده. عزيزتي، أريد فقط أن أقول لك شيئًا واحدًا، استيقظي يا عزيزتي! معذرة، يمكنك التحدث عن من تريد، لكن لا تتحدث عن مادونا. هذه هي رسالتي لك. قبلة! :kiss:

direto do google tradutor, minha cara que vai traduzir um texto uma hora dessas

E conseguirias traduzir?

qm eh vc p falah mau da madonna!!! qm eh vc p falah mau d 1 diva ke jah eh konsagradeenha!!! 1 mulhe ke tah sentadeenha em bilhoes d dolares…1 mulhe ke faz negocius milionarius…ke tem homens jovi au seus pes…ke aus 56 anus d idadi vesti 38… kerida!!! vc manda essis videus du seu 4o…aondi u pisu tah kebradeenhu…aondi vc danssa kom essa sua bunda murxa…tah entendenu!!! kom essi seu saltu ke eh maior ke u peh… ce naum c enxerga naum…gata!!! dah licenssa!!! vc envergonha a klassi dus gays!!! se gay hj eh meu bem eh se xike…eh te estudu…eh se viajadu…eh falah otrus idiomas; acorda keridu…volta p escola meu bem… eu keru 1 koiza p vc…enkantu vc tah falanu mau da madonna ela tah fexanu agora negocius bilionarius…kerida… i vc!!! vc tah reclamanu da tim!!! dah tim ke komeu seu kreditu… meu bem…eu soh keru dize 1 koiza p vc…acorda honey!!! dah licenssa…vc podi falah d qm vc kise…mas d madonna vc naum fale… essi eh u meu recadeenhu p vc… bju!!! :kiss: